Send

What we do

Hva vi gjør

  • Do you rely on custom-built software/hardware solutions?
  • Is it totally out there, with barely any documentation?
  • Do you not even know where to get started?
  • Bruker du helt egne tilpassede in-house software/hardware løsninger?
  • Er de utviklet av romvesener, med knapt noe dokumentasjon?
  • Vet du ikke hvor du skal starte med videreutvikling og problemløsning?

We'll figure it all out for you! Whether you need something new built from scratch, or you need an experienced thing-figure-outer🔎 to rummage through your custom systems of christmases past.

Vi finner alt dette ut for deg! Verken du trenger noe helt nytt bygget fra bunnen, eller om du behøver en dyktig dings-ekspert🔎 som kan gjøre vårrens i datasystemene deres.

Bare fortell oss om de rare spesialiserte systemene 🦄 dere bruker på jobb, og hvordan vi kan hjelpe dere i Just tell us about your weird and wonderful unicorns 🦄 in the CONTACT FORM KONTAKTSKJEMAET , and we'll reach out if it sounds like our kind of job. så gir vi dere en lyd om oppdraget høres ut som noe vi kan levere.

Prior Work Erfaring

Kongsberg Defence & Aerospace

Denne teksten representerer ikke en godkjennelse/støtte fra Kongsberg Defence & Aerospace av noen synspunkter uttrykt på denne siden eller andre steder av Jonas Møller eller Møller Systems ENK.
Jonas satte seg raskt inn i våre store og komplekse SW systemer, og tilegnet seg nødvendig kunnskap på en effektiv og god måte. Han er faglig dyktig, selvstendig, pliktoppfyllende, positiv og hyggelig og har utført sine oppgaver til vår fulle tilfredshet. Mona Hallerud, SW Gruppeleder KDA
The following text has been translated from Norwegian into English using Google Translate. It is therefore only a best-effort independent approximation of the original writing, which can be found on the Norwegian version of this site. This text does not represent an endorsement from Kongsberg Defence & Aerospace of any views expressed on this site or elsewhere by Jonas Møller or Møller Systems ENK.
Jonas quickly became acquainted with our large and complex SW systems, and acquired the necessary knowledge in an efficient and good way. He is professionally skilled, independent, conscientious, positive and pleasant and has performed his tasks to our full satisfaction. Mona Hallerud, SW Group Leader KDA

Hawck

Keyboard automation daemon for Linux, created in response to the phasing out of Xorg in favour of Wayland. It is an open-source project with a number of happy keyboard-automating users.

Tastaturautomasjonssystem for Linux, prosjektet ble startet i 2018 som det første av sitt slag, da Linux-distribusjoner startet utfasningen av Xorg.

ctrl + key "a" => say ""

Napkin GIS

This text does not represent an endorsement from Napkin GIS of any views expressed on this site or elsewhere by Jonas Møller or Møller Systems ENK.
Møller Systems delivered a GIS map-integration between a PostGIS database and the open-source solution EspoCRM, using an embedded LeafletJS map. This work was done by Møller Systems as a subcontractor in a client-project at Napkin, and we achieved satisfactory results. Andreas Atakan, Founder Napkin AS <andreas@napkin.no>
Denne teksten har blitt oversatt fra Engelsk til Norsk av Google Translate. Teksten er derfor bare en tilnærming til originalen som kan leses på den engelske versjonen av denne nettsiden. Denne teksten representerer ikke en godkjennelse/støtte fra Napkin GIS av noen synspunkter uttrykt på denne siden eller andre steder av Jonas Møller eller Møller Systems ENK.
Møller Systems leverte en GIS-kart-integrasjon mellom en PostGIS-database og åpen kildekode-løsningen EspoCRM, ved hjelp av et innebygd LeafletJS-kart. Dette arbeidet ble utført av Møller Systems som underleverandør i et byggherreprosjekt hos Napkin, og vi oppnådde tilfredsstillende resultater. Andreas Atakan, Grunnlegger av Napkin AS <andreas@napkin.no>

SPAIK

LISP dialect, with implementation written in Rust. The terminal below is a live Webassembly REPL! You can type in any LISP expression, like LISP dialekt, med implementasjon skrevet i Rust. Terminalen under er en fungerende Webassembly REPL! Du kan teste ut LISP-uttrykk, slik som (fib 10), (max '(1 32 2 23 2 10 31)), or disassemble a function to look at the underlying compiled bytecode with eller du kan ta en titt på den underliggende kompilerte byte-koden med (disassemble 'max). Go ahead! And report any crashes to the Kjør på! Og rapporter eventuelle kræsj og krøll til issue tracker github.com/snyball/spaik/issues on GitHub.

www.moesys.no

This site was built in-house by Møller Systems, using: Denne nettsiden ble bygget in-house av Møller Systems, med: Foundation, Rust, WebAssembly, and of course og selvfølgelig Emacs ;^)